Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Agenda ALV Skivereniging Zaanstreek-Waterland

10 maart 2018 om 10:45 uur

Locatie: Tennisvereniging ’t Twiske, Twiskeweg 99, 1511 BW Oostzaan

---

Beste leden,

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag uitnodigen voor de komende algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 10 maart a.s. om 10.45 uur bij tennisvereniging ’t Twiske te Oostzaan.
De volgende punten zullen daarbij aan de orde komen: 

  1.   Opening en mededelingen
  2.   Verslag ALV 22 april 2017
  3.   Mondeling verslag: sporten, deelnemers, PR, reizen
  4.   Verslag penningmeester 2017 / begroting 2018
  5.   Verslag kascommissie
  6.   Benoeming kascommissie
  7.   Rondvraag en sluiting

Wij hopen u graag op zaterdag 10 maart te zien.

Het Bestuur

---

 

Uw logo op deze plaats?
Neem dan contact op met pr@skizwl.nl