Geen activiteiten.

Inschrijfformulier BBQ 14 September 2019, aanvang 17:00

    Voor niet leden (-partner) het vriendelijke verzoek om € 10, - over te maken op het rekeningnummer van de Skivereniging Zaanstreek-Waterland: NL85INGB0004809399 te Zaandam, onder vermelding van BBQ plus uw naam.