feb
1
wo
09:30 Wandelen @ Het Twiske
Wandelen @ Het Twiske
feb 1 @ 09:30 – 10:45
Wandelen @ Het Twiske
WANDELFITNESS Wat ook je leeftijd is, sporten blijft belangrijk voor je gezondheid. Iedere woensdagmorgen kun je meedoen met de Wandelfitness. We starten vanaf het parkeerterrein bij de tennisvereniging in Oostzaan (Twiskeweg) om 9.30 uur. Tegen[...]
feb
2
do
20:00 Binnentraining Purmerend @ OBS Koempoelan
Binnentraining Purmerend @ OBS Koempoelan
feb 2 @ 20:00 – 21:00
Sneeuwfit – all training met/op muziek is een dynamische ALLROUND training waarin aspecten als lenigheid-kracht-uithoudingsvermogen-coördinatie en snelheid aan bod komen afgewisseld met lesdelen aerobics-steps-body-shape en ski-imitatie, alsook het gebruik van gewichtjes-weerstandsbanden-slides en springtouwtjes om zodoende[...]
feb
8
wo
09:30 Wandelen @ Het Twiske
Wandelen @ Het Twiske
feb 8 @ 09:30 – 10:45
Wandelen @ Het Twiske
WANDELFITNESS Wat ook je leeftijd is, sporten blijft belangrijk voor je gezondheid. Iedere woensdagmorgen kun je meedoen met de Wandelfitness. We starten vanaf het parkeerterrein bij de tennisvereniging in Oostzaan (Twiskeweg) om 9.30 uur. Tegen[...]
feb
9
do
20:00 Binnentraining Purmerend @ OBS Koempoelan
Binnentraining Purmerend @ OBS Koempoelan
feb 9 @ 20:00 – 21:00
Sneeuwfit – all training met/op muziek is een dynamische ALLROUND training waarin aspecten als lenigheid-kracht-uithoudingsvermogen-coördinatie en snelheid aan bod komen afgewisseld met lesdelen aerobics-steps-body-shape en ski-imitatie, alsook het gebruik van gewichtjes-weerstandsbanden-slides en springtouwtjes om zodoende[...]
feb
15
wo
09:30 Wandelen @ Het Twiske
Wandelen @ Het Twiske
feb 15 @ 09:30 – 10:45
Wandelen @ Het Twiske
WANDELFITNESS Wat ook je leeftijd is, sporten blijft belangrijk voor je gezondheid. Iedere woensdagmorgen kun je meedoen met de Wandelfitness. We starten vanaf het parkeerterrein bij de tennisvereniging in Oostzaan (Twiskeweg) om 9.30 uur. Tegen[...]
feb
16
do
20:00 Binnentraining Purmerend @ OBS Koempoelan
Binnentraining Purmerend @ OBS Koempoelan
feb 16 @ 20:00 – 21:00
Sneeuwfit – all training met/op muziek is een dynamische ALLROUND training waarin aspecten als lenigheid-kracht-uithoudingsvermogen-coördinatie en snelheid aan bod komen afgewisseld met lesdelen aerobics-steps-body-shape en ski-imitatie, alsook het gebruik van gewichtjes-weerstandsbanden-slides en springtouwtjes om zodoende[...]

Disclaimer

De Skivereniging Zaanstreek-Waterland spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de Skivereniging Zaanstreek-Waterland als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan de Skivereniging Zaanstreek-Waterland niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. 

De Skivereniging Zaanstreek-Waterland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, en aangeboden of verwezen content.

De Skivereniging Zaanstreek-Waterland-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de Skivereniging Zaanstreek-Waterland liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de Skivereniging Zaanstreek-Waterland. De Skivereniging Zaanstreek-Waterland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 

De Skivereniging Zaanstreek-Waterland geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De Skivereniging Zaanstreek-Waterland vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de Skivereniging Zaanstreek-Waterland en de Skivereniging Zaanstreek-Waterland geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van de Skivereniging Zaanstreek-Waterland. 

Tevens is de Skivereniging Zaanstreek-Waterland niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen op de site of de server van de Skivereniging Zaanstreek-Waterland die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de Skivereniging Zaanstreek-Waterland in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u gebruik maken van ons mailadres.